Šablony III.

Šablony III.

ŠABLONY III

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

 

NÁZEV PROJEKTU: ŠABLONY III. PRO MŠ TROILOVA

ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019490

 

PŘEHLED VYBRANÝCH AKTIVIT PROJEKTU:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Projektový den ve výuce

Šablony III