MAP II

MAP II

Mateřská škola Troilova je zapojena do projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II na území MČ Praha 10

pod registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011050

Více o MAP II naleznete na: https://sites.google.com/view/map-praha-10/map-ii

Plakát MAP II