Naše třídy

Třídy v naší mateřské škole jsou homogenní s maximálním počtem 28 dětí. S přihlédnutím k věku dětí, má každá třída své charakteristické prvky, odlišné didaktické pomůcky, hry a hračky, rozdílnou výzdobu.