Berušky

Třída pro 4 – 5 leté děti

Berušky

Třída Berušek se nachází v 1. patře budovy MŠ.

Všechny činnosti v této třídě, kterou navštěvují 4 – 5 leté děti, jsou orientovány především na upevňování a zdokonalování již získaných dovedností, podporu kamarádských vztahů a prosociálního chování.

beruska

Martina Hendrychová

Učitelka

Mgr. Bohuslava Renzová

Učitelka

Daniela Střelková, DiS.

Asistentka pedagoga