Delfíni

Třída delfíni je složena z 5 – 6 letých dětí, přičemž část z nich spadá do skupiny předškoláků.

Delfíni

Třída Delfínů se nachází ve 2. patře budovy MŠ.

Tato třída je složena z 5 – 6 letých dětí, přičemž část z nich spadá do skupiny předškoláků. Třídní vzdělávací program je tedy přizpůsoben tak, aby byl vhodný pro obě věkové skupiny. Postupně jsou zvyšovány nároky na samostatnost a sebeobslužné činnosti dětí střední věkové skupiny a zároveň činnosti směřující k důkladné přípravě předškolních dětí na úspěšný vstup do základní školy. Pro děti předškolního věku MŠ nabízí další zájmové aktivity: plavání, angličtinu, keramiku.

upscale-253252157024212

Karolína Kelinová

Učitelka

Radka Bloudková

Učitelka