Třída kuřátka

Prostory a vybavení třídy kuřátek jsou přizpůsobené nejmladším dětem.

Kuřátka

Třída Kuřátek se nachází v 1. patře budovy MŠ.

Prostory a vybavení této třídy jsou přizpůsobené nejmladším dětem, které si postupně zvykají na nové prostředí MŠ. Plánované činnosti a hry jsou zaměřeny především na adaptaci dětí na větší skupinu vrstevníků a rozvoj sociálních a citových vztahů. Důraz je kladen zejména na oblast sebeobsluhy (hygienické návyky, oblékání, stravování) a samostatnosti.

kure

Martina Hendrychová

Učitelka

Mgr. Bohuslava Renzová

Učitelka

Daniela Střelková, DiS.

Asistentka pedagoga