Provoz, školné a stravné

Provoz mateřské školy

Provoz školy je v pracovních dnech od 6.30 do 17.00 hod. Děti přichází a odchází v průběhu dne tak, jak rodiče potřebují, po dohodě s paní učitelkou.

Školné a stravné ve školním roce 2021/2022

Způsob úhrady:

Trvalým příkazem k úhradě vždy do 5. dne v měsíci.

U každé platby je nutné uvést variabilní symbol dítěte.

Záloha na stravné: 900,- Kč

Vyúčtování stravného se provádí vždy na konci školního roku, přeplatky budou vráceny na Váš účet do do 31. 8. 2022.

Číslo účtu: 29 22 733 09 / 0800

Svačina, oběd – 40,- Kč/ 7 letí 42,- Kč

Svačina, oběd, svačina – 48,- Kč/ 7 letí 51,- Kč

Odhlášení obědů je možné ráno do 8.00 hodin na telefonním čísle 274 776 483,

mobil 602 539 344 (možno omluvit zasláním sms).

Hospodářka: Dana Vopatová

 

Školné 1.300,- Kč

Platí se na stejný účet – stravné a školné můžete platit dohromady: 2.200,- Kč

 

Školné je nevratné. Děti předškolní a děti s odkladem povinné školní docházky

školné neplatí.

 

Pro platby příspěvek na kulturu, škola v přírodě, plavání, apod. je zřízen účet:

42 38 32 83 89 / 0800

Pro rozlišení dítěte nezapomínejte prosím uvádět variabilní symbol, který je stejný pro všechny platby (stravné, školné, příspěvek na kulturu, apod.) a zůstává stejný po celou dobu docházky dítěte do MŠ.

 

V měsíci červenci a srpnu se školné ani stravné neplatí!