Školné a stravné ve školním roce 2021/2022

Výše měsíční úplaty za předškolní vzdělávání (školné) je pro školní rok 2021/2022

stanovena na 1.300,- Kč.

 

Výše měsíční zálohy za stravné je pro školní rok 2021/2022

stanovena na 900,- Kč.