Školné a stravné ve šk. roce 2018/2019

Výše měsíční úplaty za předškolní vzdělávání (školné) je pro školní rok 2018/2019

stanovena na 1.000,- Kč.

 

Výše měsíční zálohy za stravné je pro školní rok 2018/2019

stanovena na 800,- Kč.