Škola v přírodě

ŠVP

Temín:

28. 4. – 5. 5. 2020

Cena:

4.000,- Kč

Adresa:

Penzion Kitty

Lučany 703

468 71 Lučany nad Nisou

Záloha ve výši 1.800,- Kč splatná 15. 1. 2020 na účet: 42 38 32 83 89 / 0800

(nezapomeňte uvést v.s. dítěte).