Školné 2023/2024

Výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte je pro školní rok 2023/2024 stanovena na 1.280,- Kč měsíčně.

Školné 2023-2024