Balíček okamžité pomoci Pražanům

Rada hl. m. Prahy dne 11. 8. 2023 schválila pokračování opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací v oblasti školství, a to i ve školním roce 2023/2024, tzv. Balíček okamžité pomoci Pražanům.

Žadatel o podporu (zákonný zástupce dítěte) vyplní formulář:

Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2023-2024 (viz. příloha)

a odevzdá vedení školy do 22. 9. 2023.

Na finanční prostředky nevzniká zákonnému zástupci/dítěti právní nárok a proti nevyhovění žádosti se nelze odvolat.

Finanční prostředky se nepřiznávají zpětně.

Příspěvek z Fondu Solidarity momentálně škola nenabízí.

 

 

Formulář – žádost o prominutí úplaty (školné-stravné)