Dotace EU

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi 

z komponenty 3.1. Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

  • k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

 

Digitalizace

Šablony 4_Troilova

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0003049

Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV na území MČ Praha 10, reg. číslo: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008427

Cílem projektu je prohloubení partnerství všech aktérů vzdělávání na území MČ Praha 10, aktualizace procesu MAP a realizace vzdělávacích aktivit pro pedagogy, děti a žáky, rodiče i veřejnost. Projekt je realizován od března 2024 do prosince 2025.

MAP IV_P10_plakát A3