Zápis

Zápis dětí do MŠ Troilova a MŠ Útulná pro školní rok 2024/2025 bude probíhat prezenčně ve dnech 6. – 7. 5. 2024

od 13.00 – 17.00 hod. v budově MŠ Troilova, Troilova 474/17, 108 00 Praha 10.

Elektronický předzápis bude spuštěn od 5. 4. – 5. 5. 2024 na:

www.elektronickypredzapis.cz

Po vyplnění elektronické žádosti si vytiskněte potřebné dokumenty:

ŽÁDOST O PŘIJETÍ

EVIDENČNÍ LIST (součástí je vyjádření pediatra – POVINNÉ)

Dokumenty jsou také ke stažení níže nebo po telefonické dohodě (724 585 436) k vyzvednutí v MŠ.

K zápisu se rodiče dostaví s dítětem a potřebnými dokumenty:

1. vyplněná a podepsaná žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

2.vyplněný a podepsaný evidenční list potvrzený pediatrem

3.rodný list dítěte

4.občanský průkaz (k ověření trvalého bydliště)

Děti budou do MŠ přijímány podle zveřejněných kritérií.

K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením školní docházky, které mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu mateřské školy a pro které je předškolní vzdělávání povinné.

O nepřijetí dítěte obdrží rodiče písemné rozhodnutí ředitelky školy.

Seznam přijatých dětí (pod přidělenými registračními čísly) bude zveřejněn na webu školy a ve vývěsce 14. 5. 2024.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SE BUDE KONAT V SOBOTU 27. 4. 2024 od 10.00 – 12.00 hod.

Žádost o přijetí

Evidenční list

Kritéria 2024

Elektronický předzápis – leták