Program dne

7:00 – 8:30 příchod dětí do MŠ, hra dětí ve třídě
8:30 – 9:15 komunitní kruh, ranní cvičení, hygiena, svačina
9:15 – 9:45 činnosti a aktivity (výtvarné, hudební, pohybové…)
9:45 – 11:45 pobyt venku
11:45 – 12:15 oběd
12:15 – 12:30 vyzvedávání dětí po obědě
12:30 – 13:00 četba knih, poslech pohádky
13:00 – 14:30 spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dle věku a přirozenosti dítěte
14:30 – 15:00 svačina
15:00 – 17:30 činnosti a aktivity dětí ve třídě či na zahradě zaměřené na hry, pohybové aktivity, odchod dětí