Program dne

6:30 – 8:30 Příchod dětí do MŠ, hra dětí ve třídě
8:30 – 9:15 Komunitní kruh, ranní cvičení, hygiena, svačina
9:15 – 9:45 Činnosti a aktivity (výtvarné, hudební, pohybové, …)
9:45 – 11:45 Pobyt venku
11:45 – 12:15 Oběd
12:15 – 12:30 Vyzvedávání dětí po obědě
12:30 – 13:00 Četba knih, poslech pohádky
13:00 – 14:30 Spánek a odpočinek dětí, respektující rozdílné potřeby dle věku a přirozenosti dítěte
14:30 – 15:00 Svačina
15:00 – 17:00 Činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky, zaměřené na hry, pohybové aktivity, probíhající ve třídě či na zahradě, odchod dětí