Základní informace o školce MŠ Troilova

Architektonicky je mateřská škola koncipována jako dvoupatrová budova.

V přízemí se nachází ředitelna, šatny dětí a školní kuchyně s příslušným zázemím. MŠ je čtyřtřídní, v každém patře jsou zrcadlově proti sobě dvě třídy a vybavená kuchyňka pro výdej svačin a obědů.

Školní zahrada je vybavena širokou škálou herních prvků tak, aby se děti při pobytu venku mohly plně realizovat, volně si hrát a sportovat.

Vzdělávací program MŠ je přizpůsoben požadavku harmonického rozvoje dítěte. Naším cílem je rozvíjet především individualitu dítěte, podporovat jeho osobní spokojenost a pohodu, respektovat jeho potřeby a možnosti. Ústřední činností dětí zůstává především hra, která je provází celý den, prolíná se všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost. 

Naše MŠ se také zapojila do projektu Zelená škola a umožňuje tak žákům a jejich rodinám třídit elektroodpad a baterie.