Zaměstnanci školy

Ředitelka školy

Mgr. Naděžda Hupcejová

Zástupkyně ředitelky:

Martina Hendrychová

Provozní asistentka:

Nina Káninská

1. třída „Kuřátka“

Markéta Vosátková
Barbora Maivaldová
Tereza Geislerová

2. třída „Berušky“

Martina Hendrychová
Mgr. Bohuslava Renzová
Daniela Střelková, DiS.

3. třída „Delfíni“

Helena Pancová
Bc. Kristýna Střihavková
Pavla Zvěřinová

4. třída “ Žirafy“

Radka Bloudková
Karolína Kelinová
Stanislava Svatošová

Vedoucí školní jídelny

Dana Vopatová

Kuchařky

Romana Strouhalová
Petra Vlčková
Michaela Koroušová

Školnice

Monika Benešová

Úklid

Soňa Popková