Zápis

Zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 2019/2020

Zápis pro MŠ Troilovu a MŠ Útulnou se bude konat v pondělí 6. 5. 2019 od 13.00 do 18.00 hod. v budově MŠ Troilova, Troilova 17/474, 108 00 Praha 10.

ZÁPIS = příjem vyplněných žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání potvrzených od lékaře.

K zápisu se rodiče dostaví s dítětem.

U zápisu rodiče předloží svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.
Děti budou do MŠ přijímány podle níže uvedených kritérií. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením školní docházky, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu mateřské školy.

Elektronický předzápis
Před termínem řádného zápisu je možné dítě elektronicky „předzapsat“.
Webový portál bude spuštěn 1. 4. 2019.

V případě zájmu postupujte následovně:
1. Zadejte webovou adresu: www.elektronickypredzapis.cz
2. Zaregistrujte se.
3. Po zaregistrování aktivujte svůj účet.
4. Z nabídky na hlavní straně vyberte mateřskou školu.
5. Na informační stránce s kontaktními údaji MŠ a podrobnostmi o elektronickém předzápisu klikněte na PŘEDZAPSAT DO MŠ a vyplňte
eletronickou žádost.
6. Po vyplnění žádosti klikněte na ODESLAT ŽÁDOST, formulář si vytiskněte a nechte potvrdit pediatrem.
7. S vytištěnými a vyplněnými dokumenty se dostavte k řádnému zápisu.

Veškeré Vámi vyplněné údaje jsou přímo předávány MŠ v zašifrované podobě a nikdo jiný kromě MŠ k nim nemá přístup.
Potřebné dokumenty budou buď ke stažení na výše uvedeném webu nebo k dispozici v MŠ.

Dokumenty ke stažení:

zápis kritéria – 2019