Zápis

prázdinový provoz

 

DODATEČNÝ ZÁPIS K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU

 

Dodatečný zápis k prázdninovému provozu je určen pro děti, které obdržely

rozhodnutí o nepřijetí k prázdninovému provozu v MŠ U Vršovického nádraží.

 

Ten, kdo má zájem o umístění dítěte k prázdninovému provozu do MŠ Troilovy

(pracoviště Útulná 2099/6), obratem vyplní přihlášku:

 

Přihláška k prázdninovému provozu

 

a zašle ji na e-mail: zapis@mstroilova.cz

 

V odpovědi na tento e-mail dostanete v.s. a částku, kterou ihned zašlete na č. účtu: 292273309/0800.

 

Po připsání částky na náš účet je vaše dítě automaticky přijato.

 

Dodatečný zápis bude uzavřen 30. 4. 2022.

V souboru níže naleznete seznam dětí přijatých v dodatečném

zápisu do MŠ Útulné.

 

Přijatí prázdninový provoz – dodatečný zápis

 

V souboru níže naleznete seznam přijatých dětí k prázdninovému provozu do MŠ Troilovy pod přidělenými

registračními čísly, jejichž rodiče odevzdali potřebné dokumenty a uhradili uvedené poplatky pod správným v.s

v řádném termínu zápisu k prázdninovému provozu.

 

Rozhodnutí o přijetí k prázdninovému provozu