Seznam přijatých dětí

V příloze níže naleznete seznam přijatých dětí ve 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

a rozřazení dětí do školek Troilova – Útulná.

 

Seznam přijatých dětí 2. kolo