Školné 2024-2025

V odkazu níže naleznete Rozhodnutí zřizovatele o výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2024/2025.

Školné 2024-2025