Školné 2024-2025

V odkazu níže naleznete Rozhodnutí zřizovatele o výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2024/2025. Školné 2024-2025  

Školné 2024-2025

V odkazu níže naleznete Rozhodnutí zřizovatele o výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2024/2025. Školné 2024-2025

Prázdninový provoz

Prázdninový provoz zajišťuje v termínu od 12. – 23. 8. 2024 MŠ Útulná, na adrese Útulná 2099/6, 100 00 Praha 10. K prázdninovému provozu byly přijaty všechny děti, jejichž rodiče v daném termínu odevzdali potřebné dokumenty a uhradili požadované platby.

Prázdninový provoz

Prázdninový provoz zajišťuje v termínu od 12. – 23. 8. 2024 MŠ Útulná, na adrese Útulná 2099/6, 100 00 Praha 10. K prázdninovému provozu byly přijaty všechny děti, jejichž rodiče v daném termínu odevzdali potřebné dokumenty a uhradili požadované platby.

Balíček okamžité pomoci Pražanům

Rada hl. m. Prahy dne 11. 8. 2023 schválila pokračování opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací v oblasti školství, a to i ve školním roce 2023/2024, tzv. Balíček okamžité pomoci Pražanům. Žadatel o podporu (zákonný zástupce dítěte) vyplní formulář: Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2023-2024 (viz. […]

Balíček okamžité pomoci Pražanům

Rada hl. m. Prahy dne 11. 8. 2023 schválila pokračování opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací v oblasti školství, a to i ve školním roce 2023/2024, tzv. Balíček okamžité pomoci Pražanům. Žadatel o podporu (zákonný zástupce dítěte) vyplní formulář: Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2023-2024 (viz. […]

Školné 2023/2024

Výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte je pro školní rok 2023/2024 stanovena na 1.280,- Kč měsíčně. Školné 2023-2024

Školné 2023/2024

Výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte je pro školní rok 2023/2024 stanovena na 1.280,- Kč měsíčně. Školné 2023-2024